Fotograaf Kurt Van der Vekens verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent dit privacybeleid, kan je terecht op kurt@kurtvandervekens.be

 

Verwerkingsdoeleinden

Fotograaf Kurt Van der Vekens verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met partners (boekhouding) van Fotograaf Kurt Van der Vekens.
Fotograaf Kurt Van der Vekens garandeert dat deze ontvanger de nodige technische en organisatorische maatregelen zal nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Fotograaf Kurt Van der Vekens zal je Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: kurt@kurtvandervekens.be

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

 

COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er kan gebruik gemaakt worden van volgende cookies en plugins:

 

 

Google AdWords

Ter optimalisering van mijn internetaanbod en voor productaanbevelingen kan ik de technologie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; ”Google“) gebruiken voor het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen over het surfgedrag van websitebezoekers voor marketingdoeleinden. Voor dit doel kunnen cookies worden geplaatst, die mogelijk maken dat een internetbrowser bij een hernieuwd bezoek wordt herkend. Het opgeslagen surfgedrag wordt met een algoritme geanalyseerd, zodat vervolgens gerichte, op interesses afgestemde productaanbevelingen in de vorm van reclamebanners of advertenties op websites van derden kunnen worden getoond. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder specifieke uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gekoppeld aan persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Tegen het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor op interesses gerichte reclame/advertenties kan je te allen tijde bezwaar maken door naar de webpagina https://www.google.de/settings/ads te gaan. Meer informatie over gerichte reclame vind je op http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Facebook Custom Audiences

Deze website kan gebruik maken van de Retargeting-Pixel Custom Audiences van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Met behulp van de remarketing-pixels is het voor Facebook mogelijk de bezoekers van onze website als doelgroep voor de advertenties van Facebook-Ads te gebruiken. Voor dit doel wordt een Facebook-cookie op je pc opgeslagen. Meer informatie over de omvang en het doel van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het verdere gegevensgebruik door Facebook en de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kan je vinden in de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook op https://facebook.com/policy.php en https://www.facebook.com/ads/settings. Tegen het gebruik van Custom Audiences kan je op www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement bezwaar maken; gebruikers met een Facebook-account kunnen hier bezwaar aantekenen.

 

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (”Google“). Google Analytics gebruikt zogeheten ”cookies”, tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen, aan de hand waarvan je gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Het in het kader van Google Analytics door je browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. Je kan de opslag van cookies voorkomen door dit in te stellen in je browsersoftware; wij wijzen je er echter op dat je dan in voorkomende gevallen niet meer alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Je kan bovendien voorkomen dat Google de gegevens over uw websitegebruik die door de cookie zijn verzameld (waaronder uw IP-adres) vastlegt en deze gegevens verwerkt door de onder de volgende link beschikbare add-on voor uw webbrowser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Hotjar

Voor de verbetering van de gebruikerservaring op onze internetpagina’s kan deze website gebruik maken van de software van Hotjar: http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa. Met deze software kan het gebruikersgedrag (muisbewegingen, klikken, invoer via het toetsenbord, scrollhoogte enz.) op de internetpagina’s gemeten en geanalyseerd worden . Voor dit doel worden cookies op eindapparatuur van de gebruiker geplaatst en kunnen gegevens van gebruikers, zoals browserinformatie, besturingssysteem en verblijfsduur op de pagina worden opgeslagen. Meer over de gegevensverwerking door Hotjar vind je op http://www.hotjar.com/privacy. Je kan bezwaar maken tegen het gebruik van de diensten van Hotjar op https://www.hotjar.com/opt-out.

 

Social plug-ins

Deze website kan social plug-ins gebruiken van de sociale netwerken Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, VS, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043, VS, Pinterest, Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, VS en Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder en je hierop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kan je vinden in de privacyverklaringen van de volgende aanbieders:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Google+: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter: http://twitter.com/privacy

Pinterest: http://about.pinterest.com/privacy

Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/#

 

Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd.  Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.